برنده جایزه شایستگی ۲۰۱۷ کسب و کار آسیا

در نشست هیئت های تجاری با کشورهای افغانستان و ترکمنستان سینا چوب موفق به دریافت جایزه شایستگی کسب و کار آسیا گردید