ویژگیها

 M4 درب نوار شده مدل

صفحه کابینت با دو مصالح مختلف

دستگیره های مخفی

دربهای براق آکریلیک

جعبه یخچال راه حلی مناسب برای فضاهای کوچک