کارخانه

تلفن: 16-33236114 34 0098

فکس: 33212072 34 0098

آدرس : کرمان – جاده جوپار – شهرک صنعتی شماره یک – خیابان سنبل – خیابان چهارم – پلاک 7 

کد پستی : 7635195139

نمایشگاه و دفتر فروش 

تلفن: 32119180 34 0098

فکس :‌ 32119188 34 0098

آدرس: کرمان – بلوار جمهوری – نرسیده به چهارراه فرهنگیان – پلاک 20 

 کد پستی : 7618745167