کاربرد

یک مکانیزم بسیار پر کاربرد برای انواع کابینت علی الخصوص کابینت بالای سینک (آبچک) میباشد

ارتفاع کابینت از 480 تا 1040 میلی متر
عرض کابینت تا 1800 میلیمتر
قابل استفاده برای دربهای چوبی و آلومینیومی