کاربرد

این مکانیزم برای دربهای کوچک و علی الخصوص کابینت های بالای یخچال و فریز کاربرد خوبی دارد

ارتفاع کابینت تا حداکثر. 600 میلی متر
عرض کابینت بسته به نیروی قابل استفاده باید محاسبه شود
بدون دستگیره و به صورت لمسی قابل استفاده است
برای دربهای چوبی و آلومینیومی قابل استفاده میباشد