کاربرد

ارتفاع کابینت از 300 تا 580 میلی متر

عرض کابینت تا 1800 میلیمتر
بدون دستگیره و به صورت لمسی قابل استفاده است
برای دربهای چوبی و آلومینیومی قابل استفاده است

این مکانیزم میتواند به صورت برقی هم عمل کند