چرا از کشو به جای درب استفاده کنیم ؟ دسترسی آسانتری دارند میتوان داخل آنها را به دلخواه تقسیم بندی کرد بهره وری فضا را بالا میبرند زیبایی هم ایجاد میکنند