مزایا

آشپزخانه های بدون دستگیره سبک مدن جدیدی در طراحی کابینت ها هستند که ظرافت و سادگی خاصی را به ارمغان می آورند و به همچنین مزاحمتهای دستگیره های معمولی را هم ندارند

با استفاده از این نمونه پروفیل تگرانی برای تمیز کردن و ضدعفونی کردن دستگیره ها کمتر میشود این دستگیره ها برای بازی بچه ها هم مناسب است و شما نگران برخورد آنها با اشیا تیز نیستید

در گوشه ها که بازشوی کابینت ها عمدتا با دستگیره تداخل دارد میتوان فیلر ها را حذف کرد