کاربرد

یک بازشو متفاوت را تجربه کنید

ارتفاع کابینت از 350 تا 800 میلیمتر
عرض کابینت تا 1800 میلیمتر
دارای میله تعادل
قابل استفاده برای دربهای چوبی و آلومینیومی