کاربرد

دارای فنر مناسب برای سهولت در بازشدن
درب در موقعیت مورد نظر باقی می ماند
دمپر مجهز برای بسته شدن نرم
قابلیت تنظیم ارتفاع درب
وزن درب از 5 تا 12.5 کیلوگرم
ارتفاع از 500 تا 750 میلیمتر