کاربرد

دارای مکانیزم بازشوی اتوماتیک بعد از طی کورس ابتدایی
ایستا بودن درب در زاویه های دلخواه
مجهز به بافر برای بسته شدن نرم
طراحی باریک
قابل استفاده به صورت تکی یا جفت