ویژگیها

 M1 درب نوار شده مدل

صفحه کابینت نازک 12 میلیمتری

دستگیره های توکار و سری 41

دربهای سوپر مات

کابینت های معلق

لوازم توکار

دربهای ریلی سایز بزرگ

دربهای جکی سایز بزرگ