ویژگیها

 M7درب مدل

صفحه کابینت 24 میلیمتری

دستگیره های مخفی

دربهای 18 میلیمتری

فر / مایکروویو و میز کار مخفی