ویژگیها

 M5 درب وکیوم شده مدل

صفحه کابینت 60 میلیمتری

دستگیره های ابزار خورده

 آشپزخانه دو قسمتی  و دو منظوره