مراجعه کننده گرامی,

لطفا در صورتی که دارای حداقل نیازمندیهای نوشته شده در بخش جزئیات شغل مورد نظر در قسمت پائین هستید نسبت به پر کردن فرم زیر اقدام نمائید.

مشاغل مورد نیاز

بخش تولید

رنگ کار

توانمندیها و گواهینامه های مورد نیاز
 • آشنا به کار با پیستوله نقاشی
 • آشنا به سمباده کاری
 • دارای سابقه کاری حداقل به مدت 1 سال و یا دارنده گواهینامه فنی و حرفه ای

بخش فنی

تکنسین فنی

توانمندیها و گواهینامه های مورد نیاز
 • مسلط به نرم افزار Autocad
 • آشنا به طراحی صنعتی
 • آشنا به زبان خارجی (انگلیسی و یا آلمانی)
 • دارای سابقه کاری حداقل به مدت 3 سال و یا دارنده گواهینامه فنی و حرفه ای در خصوص نقشه کشی یا طراحی صنعتی یا رسم فنی
توضیحاتی در خصوص این شغل

تکنسین فنی پس از طی دوره آموزشی نرم افزار تخصصی درون شرکت بایستی در خصوص آنالیز فنی و تهیه مستندات تولید اقدام کند و همچنین در پاره ای از مواقع مدلینگ کارهای طراحی شده بر عهده ایشان میباشد.

مدیر تولید

توانمندیها و گواهینامه های مورد نیاز
 • دارای حداقل 5 سال سابقه کاری
 • مسلط به نرم افزار Autocad و ICDL
 • مسلط به مباحث بهره وری و تولید
 • توانایی مدیریت پروژه
 • آشنا به زبان خارجی (انگلیسی و یا آلمانی)
 • آشنا به امور ایمنی و بهداشت شغلی

بخش نصب

تکنسین نصب

حداقل توانمندی و نیازمندیهای لازم
 • سابقه کار به مدت حداقل 1 سال و یا گواهینامه از فنی و حرفه ای
 • به همراه داشتن معرفی نامه از محل کار قبلی (در صورت وجود)
 • آشنایی کامل به تمامی ابزارآلات نصب و همچنین مهارت در استفاده از آنها
توضیح
 • شغل مورد نظر به جهت نصب کابینت آشپزخانه و کمدهای لباس میباشد.

بخش اداری

رئیس حسابداری

حداقل توانمندی و نیازمندیهای لازم
 • سابقه کار به مدت حداقل 5 سال مرتبط به شغل
 • مسلط به قوانین مالیاتی و بیمه
 • مسلط به تهیه صورتهای مالی, بهای تمام شده, بودجه بندی و ترازهای گردش وجوه نقد
 • مسلط به نرم افزارهای ICDL علی الخصوص Excel در سطح پیشرفته

گردش کار استخدام